Januari 2012 tot maart 2012 - Een systeem waarmee leveranciers gegevens kunnen worden beheerd en geïntegreerd in het applicatielandschap van de opdrachtgever. Voor verschillende werkprocessen, opdrachtgevers en dossiersoorten van de opdrachtgever zijn verschillende selectieprocessen voor leveranciers van toepassing. Om de gebruiker niet te belasten met het kiezen van de juiste selectiemethode, worden niet alleen de selectiemethoden maar ook de het kiezen van de juiste selectiemethode geïmplementeerd.

Tags:
C#.NET - ASP.NET - MVC - JavaScript - SQL - SQL Server

Situatie

Door een grote diversiteit van werkprocessen heeft een gebruiker, die een bepaalde dienst moet bestellen, te maken met veel mogelijke manieren waarop een leverancier gekozen kan worden. De leveranciers tool die gebruikt wordt vereist veel gebruikers interactie, terwijl veelal voldoende informatie voorhanden is om met nauwelijks of geen tussenkomst van een gebruiker een leverancier te selecteren. In een omgeving waar de behandeltijd van een dossier onder druk staat is onnodige arbeidsintensiviteit zeer ongewenst.

Taken

Mijn taken omvatten het ontwerp en de implementatie van een nieuw leverancierssysteem, waarin niet alleen de leveranciersinformatie flexibel en schaalbaar kan worden opgeslagen en beheerd, maar waarin bovendien verschillende selectiemethodes werden geïmplementeerd en geautomatiseerd. Op basis van informatie, die wordt aangeleverd bij het aanroepen van het systeem, moest het systeem in staat zijn een leveranciers selectiemethode te kiezen en die uit te voeren, al dan niet met tussenkomst van de gebruiker. Verder moesten er bij het tonen van de uitkomst altijd nog alternatieve zoekmethodes worden geboden.

Aanpak

Omdat het systeem geïntegreerd moest worden met bestaande (web) applicaties heb ik ervoor gekozen de applicatie te bouwen in ASP.NET in combinatie met MVC2. Voor de data opslag heb ik een SQL Server database gebouwd die door middel van triggers in staat is om de historie van gegevens op te slaan. De zoekmethodes zijn geïmplementeerd in nodes die in een boomstructuur kunnen worden opgenomen. Door condities te evalueren kan de boomstructuur een selectiemethode kiezen, en onderliggende nodes geven bijvoorbeeld de alternatieven aan.

Resultaat

Tegen de tijd dat mijn periode bij deze opdrachtgever afliep stond de Supplier Database in acceptatie. Gebruik van het systeem in plaats van het bestaande levert een enorme winst op in de afhandeltijd van een dossier, en bespaart de gebruikers bovendien de irritatie van de onnodige handelingen. Het systeem steekt mooi in elkaar en er zijn hoogwaardige technieken gebruikt. Door het duidelijke ontwerp is het bovendien goed onderhoudbaar.