September 2012 tot februari 2013 - Een WCF service voor het verzamelen van lijfrente product informatie vanuit diverse web services, en een aantal modules voor een DotNetNuke portal waarmee particulieren en tussenpersonen lijfrente producten kunnen vergelijken en afsluiten.

Tags:
C#.NET - WCF - SQL Server - Reporting Services - XML - XSLT - ASP.NET - DotNetNuke - CSS - Javascript - JQuery

Situatie

De opdrachtgever beschikt over een bestaand systeem dat informatie verzamelt en toont over direct ingaande lijfrentes, dat ontwikkeld is en onderhouden wordt door een externe partij. Door veranderingen in de markt zijn er ingrijpende wijzigingen nodig in het systeem. Omdat de externe partij aangeeft dat zij deze wijzigingen niet kunnen doorvoeren, en het systeem niet kunnen overdragen door integratie in een eigen framework, wordt er besloten het systeem opnieuw te bouwen.

Taken

Mijn taken omvatten het ontwerpen en implementeren van een premieserver, compleet met WCF service- en datacontracten, die in meerdere threads lijfrente product informatie verzamelt. Per aanbieder heb ik een koppeling geïmplementeerd, die berichten vertaalt naar het datacontract van de aanbieder, de service aanroept en het antwoord weer vertaalt naar de interne berichtstructuur. Verder heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van enkele DotNetNuke modules voor het aanroepen van de premieserver en de opbouw van dossiers omtrent het gebruik van de premieserver.

Aanpak

Bij het opbouwen van de data contracten heb ik zo veel mogelijk de AFD standaard gevolgd (www.sivi.nl). Het aanroepen en de omgang met de koppelingen heb ik zeer generiek opgebouwd. Per koppeling heb ik gekozen tussen een zuivere WCF koppeling op basis van geïmporteerde contracten of een koppeling op basis van XML transformaties (XSLT) waarbij vertalingen worden gemaakt tussen de standaard berichtenstructuur en de berichtenstructuur van de aanbieder. Voor de DotNetNuke modules hebben we gebruik gemaakt van de standaard template van Visual Studio. Voor de gewenste werkwijze hebben we de functionaliteit van DotNetNuke gecombineerd met maatwerk.

Resultaat

De premieserver werkt uitstekend en vormt een mooie integratie tussen de vergelijkingsportal en de systemen van de aanbieders. De DotNetNuke modules, die nu nog volop in ontwikkeling zijn, bieden een complete gebruikerservaring en handhaven een complexe gebruikersstructuur.