Maart 2013 tot maart 2015 - Diverse apps voor iPhone, iPad en desktop browsers voor het optimaliseren van diverse processen. Ontwikkeld in Sencha Touch voor de iPhone en iPad en in Sencha ExtJS voor desktop browsers, met een .NET MVC server kant.

Tags:
C#.NET - ASP.NET - SQL Server - CodeFirst EntityFramework - MVC - ServiceBus - Sencha Touch - Sencha ExtJS - JavaScript - CSS - Single Page Application - JsDuck - TFS

Situatie

De opdrachtgever is bezig om een aantal zeer inefficinte processen te automatiseren en te optimaliseren door met diverse apps de werkprocessen te normaliseren. De problemen die zich voordoen zijn bijvoorbeeld het onjuist opnemen en verwerken van offertes, het niet of onjuist verwerken van op ad-hoc basis uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden waardoor deze niet gefactureerd (kunnen) worden.

Taken

Mijn taken omvatten het technisch ontwerpen en implementeren van apps en de achterliggende MVC controllers, business logica en data laag. Verder het doen van aanpassingen aan en aanvullingen op bestaande ServiceBus systemen en het inschatten en implementeren van RFC's in alle lagen van de architectuur. Met name de problemen die ontstaan bij het gebruik van de Sencha platforms in onze specifieke situatie leveren hoofdbrekens op.

Aanpak

De apps worden gebouwd met een Sencha voorkant, waarbij in de browser, in JavaScript, een complete MVC architectuur wordt gebouwd in een Single Page Application. De data wordt uitgewisseld met de server middels ASP.NET MVC controllers, waarbij dus enkel Views en Controllers worden gebruikt. De standaard lagen architectuur wordt uitgebreid met een ServiceBus die de communicatie met andere applicaties faciliteert.

Een rol die ik specifiek heb ingevuld in het team is die van Sencha deskundige; ik schreef code voor het oplossen van bugs in de Sencha code (overrides) en hielp problemen, die samenhingen met de specifieke toepassing van de platforms, op te lossen door te debuggen in de Sencha code zelf. Verder heb ik een framework gebouwd voor het normaliseren van over de apps gedeelde logica.

Resultaat

Ten tijde van het schrijven van dit verslag zijn er al enige apps ontwikkeld die met toenemende kwaliteit worden gerealiseerd doordat ontwikkelaars sterk afhankelijk zijn van de opgedane ervaring met de Sencha platforms. Door het toenemende inzicht zijn de ontwikkelingen tevens steeds beter te plannen. Ook de werking en architectuur van de 'achterkant' is goed en leent zich goed voor analyse. De geleverde kwaliteit is goed.