Oktober 2014 tot december 2018 - Een app voor de Apple en Android tablets en desktop browsers voor het verbeteren van samenwerking binnen teams. De basis voor de app is Sencha Touch in combinatie met PhoneGap Build en grafische rendering op een HTML5 canvas. Voor de backend wordt in .NET een web role gemaakt met MVC4 die draait onder Windows Azure.

Tags:
C#.NET - ASP.NET - SQL Server - ModelFirst EntityFramework - MVC - Sencha Touch - JavaScript - FabricJs - PhoneGap - CSS - SASS - HTML5 - Windows Azure

Situatie

De opdrachtgever verleent diensten bij het verbeteren van samenwerking binnen teams en wil dit laten ondersteunen door middel van een app. Hij heeft hiervoor een uitgebreid model opgesteld dat zich richt op gedrag, feedback en transparantie binnen het team. Er is een uitgebreid functioneel ontwerp opgesteld.

Taken

Het opstellen van een uitgebreide planning en urenschatting om aan te geven of de app gerealiseerd kon worden binnen het budget. Vervolgens het compleet bouwen van de applicatie, dus het bouwen van de Sencha app, het renderen van een dashboard met FabricJs, het uitwerken van de integratie met PhoneGap voor de interactie met telefoons en tablets, en het verzorgen van de volledige Azure backend inclusief database, document generatie, e-mailing en een synchronisatie mechanisme tussen de server en de clients.

Aanpak

Omdat de opdrachtgever al meerdere slechte ervaringen had met aannemers die met dit project waren gestart, was het belangrijk zo transparant mogelijk te zijn in planning en uitvoering, en de opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang. Hiervoor heb ik met verschillende hulpmiddelen gezorgd. Specifiek voor de rapportage heb ik een concept uitgewerkt op basis van MigraDocs omdat de ondersteuning van Microsoft Reporting Services binnen Azure is stopgezet.

Resultaat

Op het moment van schrijven is de app in gebruik voor verschillende grote organisaties. Met een enkele code base wordt zowel een web versie als een PhoneGap versie ondersteund welke zijn te downloaden uit Google Play en de Apple AppStore. Mede door de nauwe interactie met de opdrachtgever is in korte tijd enorm veel gerealiseerd.