April 2015 tot november 2015 - Het uitbreiden van een online registratie systeem voor ondergrondse afvalcontainers en afvalpassen met een forecast module en rittenplanning voor de leging van de containers. Het portaal is gebouwd met het Ember JavaScript platform met en de server werkt met ServiceStack en SQL server.

Tags:
C#.NET - Ember - JavaScript - OpenStreetMaps - Leaflet - ServiceStack - SQL Server

Situatie

De opdrachtgever levert ondergrondse afvalcontainers en allerlei (software) diensten daarbij om het beheer en het gebruik zo veel mogelijk te ondersteunen. Een derde partij was bezig om met Ember een nieuw portaal te bouwen naar aanleiding van de functionaliteit van de oude.

Taken

Het portaal is voornamelijk een invoersysteem, naar aanleiding waarvan de gegevens worden uitgewisseld met de systemen in de containers. Deze systemen sturen metingen (vulling) en gebruiksgegevens op. Men wil naar aanleiding van de historische metingen de klant ondersteunen door te voorspellen wanneer een container geleegd moet gaan worden. Op basis van deze voorspellingen moeten routes worden gepland en gevisualiseerd.

Aanpak

Omdat het portaal nog niet opgeleverd was ben ik begonnen met het analyseren van de gegevens in de database en het opbouwen van een business intelligence database en een ETL proces voor het berekenen van de voorspellingen. Na de oplevering van het portaal heb ik een dashboard ingebouwd voor het tonen van de voorspellingen in grafieken, naar aanleiding waarvan routes aangemaakt konden worden. Door middel van een maatwerk route optimalisatie systeem met OpenStreetMaps werden routes bepaald die in het portaal getoond werden in een Leaflet plugin. Deze routes konden worden geëxporteerd voor gebruik in andere systemen.

Resultaat

Met name het dashboard met de voorspellingen en het automatisch selecteren van containers voor leging was een functie die veel enthousiasme opriep bij opdrachtgever en klanten. Een toekomstig project zal de geplande routes integreren in de navigatiesystemen van de vrachtwagens.