Oktober 2017 tot januari 2019 - Doorontwikkelen van software voor betaalterminals. 

Tags:
C#.NET - Mono - Dependency Injection - Remoting - AngularJS - Web API - Test automation - Specflow

Situatie

Er is al enige jaren gewerkt aan een modulaire .NET applicatie voor betaalterminals als ik het team kom versterken. De software communiceert op verschillende vlakken met andere systemen (secure onderlaag, kassasysteem, configuratie service, betalingsautorisatie services, etc) en bevat bovendien diverse interfaces die het mogelijk maken geautomatiseerd “on target” te kunnen testen. Wanneer ik aan het team wordt toegevoegd is men net begonnen met een langdurige certificering waarbij nauwgezet de complexe communicatie met de betaalkaarten en de betalingsautorisatie services wordt getest.

Taken

Mijn werkzaamheden omvatten gedurende de eerste maanden vooral het analyseren van problemen die werden aangetroffen tijdens de certificering, en het oplossen daarvan voor zover de oplossing in ons domein lag. Door allerlei oorzaken is dit een zeer lang traject geworden. Na verloop van tijd kwamen daar ook andere taken bij, zoals werken aan de geïntegreerde web applicatie, verschillende interfaces, unit-, integratie- en robottests en allerlei overige taken die door requirements of “legacy” aan de orde komen, zoals nieuwe functionaliteiten of refactoring.

Aanpak

Door de grote complexiteit van het systeem en de materie, en de veelheid aan benodigde kennis blijft het voor een nieuwe ontwikkelaar lang lastig om de weg in de code en de omgeving te vinden. Binnen het team werd dat goed opgelost door veel samen te werken. 

Resultaat

Wanneer ik het project verlaat is de certificering succesvol afgerond en is er veel werk verzet op het gebied van functionele en technische correcties en toevoegingen.