Januari 2019 tot november 2019 - Doorontwikkelen van een app en bijbehorende API.

Tags:
.NET - Xamarin - Android - iOS - MVC - Web API - RabbitMQ - TFS - CI/CD - Scrum

Situatie

Wanneer ik aanschuif in dit project staat er al een basis voor de app en de API. De app moet worden uitgebreid zodat zo veel mogelijk van de handelingen, die varkenshouders in de stal moeten doen, via de app gedaan kunnen worden. De API communiceert via RabbitMQ met vier verschillende backend applicaties, waaronder ook instanties die bij klanten thuis geïnstalleerd zijn.

Taken

De werkzaamheden omvatten het uitbreiden van de functionaliteiten van de app en de API, waaronder ook communicatie met externe RFID lezers. Ook hebben we grote stappen gemaakt in het verbeteren van de software kwaliteit en het verbeteren van het gebruik van RabbitMQ, omdat dit aanvankelijk verkeerd opgezet was. Hierdoor kon de doorstroom van het dataverkeer niet gedoseerd worden (throttling) wat regelmatig tot problemen leidde.

Aanpak

Doorgaans werd het werk georganiseerd middels scrum in Microsoft TFS (Azure DevOps). Specifiek heb ik me bezig gehouden met een grote aanpassing in de manier waarop RabbitMQ werd gebruikt. Om de noodzaak van deze wijziging uit te leggen heb ik presentaties gehouden voor het team en de mensen die hierover moesten beslissen, en ik heb het uiteindelijk uitgevoerd.

De software voor de app werd herschreven in een generieke manier, om schermen en gedrag zo veel mogelijk te standaardiseren.

Resultaat

De stabiliteit, kwaliteit en functionaliteit van de software zijn enorm toegenomen in de periode waarin we eraan gewerkt hebben. Na mijn bijdrage zijn teams opnieuw ingedeeld en ging een ander team hieraan verder werken.